Windykacja Poznań

Windykacja należności Poznań

I. Windykacja należności polubowna

Kancelaria Prawna Siciarz & Siciarz Poznań podejmuje skuteczne działania w zakresie miękkiej windykacji należności, które mają przede wszystkim charakter prewencyjny i dyscyplinujący. Sugerujemy Państwu podejmowanie windykacji miękkiej wobec kontrahentów, którzy dopuszczają się niewielkiego opóźnienia w bieżącym regulowaniu należności. Windykacja miękka polega na sporządzeniu i wystosowaniu przez Kancelarię w Państwa imieniu przedsądowego wezwania do zapłaty.

Warto zauważyć, że windykacja miękka, jako windykacja podejmowana we wczesnym stadium przeterminowania należności charakteryzuje się wysoką skutecznością. Jest bowiem dla nierzetelnego kontrahenta jednoznacznym sygnałem, że dbacie Państwo o terminowość zapłaty należności oraz, że już na tak wczesnym etapie przeterminowania należności nad Państwa prawnym bezpieczeństwem czuwa wyspecjalizowana Kancelaria Prawna. Bazując na doświadczeniu Kancelaria Prawna Siciarz i Siciarz Poznań wskazuje, że opóźniający się w wykonaniu świadczenia pieniężnego kontrahent, który ma do wyboru zapłatę jednej z dwóch zbliżonych do siebie wartością należności dokonana zapłaty tej, do której został wezwany przez Kancelarię. Aktualna pełna oferta znajduje się na nowej stronie internetowej pod hasłem Windykacja Poznań

Wynagrodzenie Kancelarii: 150 zł + VAT

Jeżeli mimo przeprowadzenia miękkiej windykacji należności, dług nadal nie jest uregulowany, a kontrahent nie wypowiedział się co do przewidywanego terminu zapłaty należności konieczne jest podjęcie sądowej windykacji należności.

II. Windykacja należności sądowa

Zakres usługi obejmuje sporządzenie oraz wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym. Następnie uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub ustalenie z dłużnikiem warunków dobrowolnej spłaty należności.

Windykacja sądowa należności jest usługą ukierunkowaną na sądowe zabezpieczenie zapłaty wierzytelności, których wysokość i termin zapłaty nie jest sporny, a do uzyskania orzeczenia sądowego co do zasady nie jest wymagana konieczność prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Do takich spraw będą w szczególności należały sprawy o zapłatę należności wynikających z faktur Vat. Kancelaria Prawna Siciarz i Siciarz doradza podejmowanie sądowej windykacji należności wobec partnerów handlowych, którzy pomimo monitów ponaglających i wezwań do zapłaty nadal nie regulują wymagalnych świadczeń pieniężnych. Skuteczność sądowej windykacji należności uzależniona jest przede wszystkim od szybkości podjęcia działań sądowych (pozew o zapłatę), terminu w jakim sąd rozpatrzy sprawę i czasu niezbędnego do dokonania skutecznych czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego, o ile kontrahent nie podjął dobrowolnej spłaty po wydaniu przez sąd orzeczenia. Niezależnie od tego, z doświadczenia Kancelarii wynika, iż uzyskanie prawomocnego orzeczenia przed poznańskim sądem w zasadzie nie przekracza dwóch miesięcy.

Wynagrodzenie Kancelarii: 450 zł +VAT

Powyższe wynagrodzenie stanowi jednorazową opłatę za przygotowanie i wniesienie pozwu o zapłatę,
Nadto na wynagrodzenie za prowadzenie windykacji sądowej składają się:
- zasądzone przez sąd i zapłacone przez dłużnika koszty zastępstwa procesowego (+VAT) należne Państwu, jako stronie reprezentowanej w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika, które Kancelaria pobiera po dobrowolnym ich uiszczeniu przez dłużnika, bądź wyegzekwowaniu od dłużnika w postępowaniu komorniczym,
- 250 zł + VAT – jednorazowy udział w rozprawie sądowej (co do zasady rzadko wymagany w sprawach windykacyjnych),

Wskazane powyżej wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje opłat, które są wymagane przepisami prawa i związane z wszczęciem i popieraniem powództwa sądowego, w szczególności opłat sądowych i skarbowych.

Adwokat Poznań

Treść wiadomości: Firma, imię i nazwisko, telefon: Twój e-mail:

Nasz prawnik radca prawny lub adwokat skontaktuje się z Państwem w ciągu jednego dnia roboczego.
Mecenas Poznań

Szanowni Klienci!
Siciarz & Siciarz Kancelaria Prawna Poznań zaprasza na ulicę Ratajczaka 23/3 Poznaniu. Oferujemy porady prawne, sporządzamy opinie prawne oraz prowadzimy sprawy sądowe i zajmujemy się windykacją należności. Zapraszamy do korzystania z formularza online. Zakładanie spółek, prawo pracy, prawo rodzinne i spadkowe. Kompleksowe porady prawne. Prawnik oraz radca prawny w Poznaniu, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie wymagającej porady prawnej.